Subvencioniranje stambenih kredita

Subvencioniranje stambenih kredita

Od 15. srpnja 2017. godine na snazi je zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Do 29 srpnja 2017. zakon se nalazi na javnom savjetovanju. Točnije, zainteresirane strane mogu svoja mišljenja i/ili prijedloge dostaviti putem stranice e-savjetovanja na uvid ministarstvu. Potrebna je registracija na portal e-savjetovanje da si primjedba ili prijedlog mogao poslati. Read more