Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

U toku je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Rok za podnošenje je do 01.09.2017 u 14:00 sati.
Na temelju odredbi iz Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstvo državne imovine objavlilo je:

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/17.

Na prodaju je ponuđeno ukupno 44 nekretnina na području cijele Republike Hrvatske. Većina nekretnina se nalazi na Jadranu – od Istre do Južne Dalmacije. Cijene su izražene za svaku nekretninu zasebno, a jamčevina ovisno o nekretnini iznosi od 5 do 10 % vrijednosti.

Iako se većinom radi o zemljištima ovaj javni poziv za podnošenje ponuda za kupovinu nekretnina također sadrži podatke za nekoliko zgradna. Cijeli tekst poziva, sve uvjete te popis i opis nekretnina koje su ponuđene možete vidjeti ovdje: HGK – javni poziv za prodaju nekretnina

Način podnošenja ponuda:

Ponude se dostavljaju za pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI do 1. rujna 2017. do 14,00 sati» na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb.

Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, a cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene. U ponudi trebaju biti navedeni osobni kontakt podaci (npr: adresa, fax, broj telefona, email adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja) i OIB. Najboljim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu.

Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrati će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Izvorni tekst objavljen je na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr