Od 15. srpnja 2017. godine na snazi je zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Do 29 srpnja 2017. zakon se nalazi na javnom savjetovanju. Točnije, zainteresirane strane mogu svoja mišljenja i/ili prijedloge dostaviti putem stranice e-savjetovanja na uvid ministarstvu. Potrebna je registracija na portal e-savjetovanje da si primjedba ili prijedlog mogao poslati.

Neki opći uvjeti iz zakona tj. koji su uvjeti za subvencioniranje stambenih kredita:

  • Građanima koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja da po povoljnijim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje.
  • Otplaćivanje stambenog kredita prve četiri godine, tako da 1/2 iznosa ukupnog obroka odnosno anuiteta plaća Republika Hrvatska putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kreditnoj instituciji i to unaprijed za tekuću kalendarsku godinu.
  • Mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%, za godinu dana, odnosno za dvije godine za svako živorođeno, odnosno posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.
  • Iznos koji će se subvencionirati je ograničen i to do iznosa od 1.500,00 €/m2, odnosno do najvećeg ukupnog iznosa cijene stana ili kuće od 100.000,00 €.
  • Ovom subvencijom ne može se financirati kupovina nekretnina iz programa poticajne stanogradnje.
  • Efektivna kamatna stopa na stambeni kredit prve četiri godine njegove otplate ne može biti veća od 3,75% godišnje, te po proteku prve četiri godine otplate kredita, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10% od efektivne kamatne stope određene za prve četiri godine otplate.

Cijeli zakon možete pročitati na ovom linku narodne novine 65/17.

Od kada se kupovina može subvencionirati?

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) će putem javnog poziva odabrati najpovoljnije banke, a popis tih banaka objaviti na svojim internetskim stranicama. Zahtjevi za subvencioniranje predavati će se u banku u kojoj se podiže stambeni kredit. O početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Za provedbu ovog Zakona u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. osigurano je 17.500.000,00 kuna. Sredstva su ograničena i očekuje s e da će biti dostatna za do 1400 do 1500 subvencija, a očekivani početak programa subvencioniranja je polovicom kolovoza 2017.

Cijeli tekst subvencioniranje stambenih kredita, možete pročitati na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Izvor: http://www.mgipu.hr Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja